RUDIMENTUM

GREYCO & ANTECAMERA

Projekt Rudimentum vznikl za spolupráce dvou začínajících studií Greyco a Antecamera. Každé z nich pracuje jinak. Na jiných principech a myšlenkách. Právě jejich propojení dává vzniknout originální kolekci různých produktů a tvarů navzájem se doplňujících. Designérem pro Greyco je František Zelinka.

Rudimentum – počátek

Greyco pracuje s betonem. Vznikla směsice sedmi produktů a sedmi barev. Sedmička je magické číslo. 7 dní je mezi čtvrtěmi měsíce, podle toho jsou dny v týdnu. Sedm ctností, sedm darů, sedm hříchů. Stvoření světa za sedm dní. Představa betonu, jako materiálu stále evokuje sílu, chlad, těžkopádnost, neohrabanost. Za těmito, někdy ne příliš lichotivými slovy se ukrývá alchymie. Paleta plná výpočtů, pokusů i materiálů. Již staří Římané před více jak 2200 lety věděli, že druh a kvalita různých přísad, může stvořit něco dosud nověho. Něco, co i po dvou tisíciletích stále existuje a my můžeme obdivovat jeho pevnost a krásu. I přes mnohá antická inženýrská díla starověku i znovuobjevení betonu v naší době, existuje stále málo tvůrců, kteří by jej povznesli jako ušlechtilý materiál. Jeho lehkost a možnosti mohou být neomezené v rámci současného designu, stejně jako porcelán, keramika či drahé kovy.

“Studio Greyco se snaží navázat na antickou tradici, avšak ji i přetvořit dle současných pořadavků. Ukázat sílu materiálu, jeho výhody a krásu přesně tak, jak si tato alchymistická substance zaslouží. Každý produkt v Greyco je vytvářen ručně. Dokážeme, že na první pohled chladný a težkopádný beton se může stát jemným a vznešeným.”

Rudimentum Antecamery je poněkud jiné. Na místo drobných dekorativních předmětů Greyca pracuje s měřítkem. “Hlavní myšlenkou naší části kolekce je snaha o vytvoření produktu, který přetrvává. Vycházíme ze starého klasického pojetí interiéru, kdy předmět přetrvá i více generací a má stále svou funkční a estetickou hodnotu.” Silně geometricky jemné pojetí chaise longue BLU a stolu BUREAU Františka Zelinky souzní s organicky akvarelovou barevností malby Terezy Brichtové Pirščové, která ji aplikovala na závěsy a paravan. Různými barvami, materiály a strukturami dostává interiér příjemný rozměr, narozdíl od dnes velmi chladných a monochromních prostor.